Nätverk

Vårdinstanser som beaktar kost och närings-
ämnens betydelse för hälsan

SVERIGE Leg. läkare Peter Martin,
privat mottagning: http://funmed.se

Leg. läkare Mathias Thurfjell
privat mottagning:     http://integrativmedicin.no

Lüning Näringsklinik AB
NORGE http://balderklinikken.no
DANMARK http://www.nordicclinic.dk
FINLAND SUNERGIA http://www.sunergia.fi

Utbildningsinstanser

Nutritionist SVERIGE
Näringsterapeut SVERIGE
Näringsterapeut ENGLAND

 

Tidskrifter

Näringsmedicinsk Tidskrift Näringsmedicinsk Tidskrift    
Naturligt om Hälsa Naturligt om Hälsa