Behöver vi kosttillskott?

Är kosttillskott verkligen nödvändigt? Nej, säger experterna i media – nu senast ”doktor Mikael” i TV4:s Nyhetsmorgon. Diskussionen kring kosttillskott saknar dock flera viktiga punkter. Vi belyser dem här.

Läkaren Mikael Sandström som besvarar frågor om sjukdomar och hälsa i TV4:s Nyhetsmorgon och även i Läkarpodden på nätet hävdar bestämt att inga kosttillskott behövs om man äter en varierad kost med mycket frukt och grönt. I inslag från den 22 november menar han att kosttillskotts-industrin försöker kränga snabbfixar som vi egentligen inte behöver.

Vad är kosttillskott?
För att kunna diskutera kosttillskott måste vi först veta vad de är. Enligt EU:s och Livsmedelsverkets definition består ett kosttillskott av näring – som vitaminer, mineraler, fettsyror och aminosyror/protein – i mycket små doser i form av kapslar eller tabletter. De har en energimängd som understiger 60 kilokalorier. Tränings- och bantningsprodukter i form av pulver, geler, drycker och ”bars” som intas i större mängder kvalar alltså inte in bland kosttillskotten. De räknas som mat.

När doktor Mikael tar upp exempel på kosttillskott genom att nämna proteinshakes och att kosttillskott ”innehåller en massa energi som man många gånger inte behöver”, gör han det felaktigt. Proteinshakes räknas inte som kosttillskott, utan som träningsrelaterade livsmedel. Kosttillskott är per definition produkter som innehåller mycket lite energi. Det är framför allt livsmedel avsedda för träning och viktminskning som doktor Mikael och många andra experter vänder sig emot.

Grupper med risk för näringsbrist
Emellertid nämner doktor Mikael några riskgrupper som kan behöva extra näring: elitidrottare och tonåringar som tränar mycket, gravida (extra folsyra), kvinnor med kraftiga menstruationer (extra järn), samt veganer, barn under två år och personer som alltid bär heltäckande kläder utomhus (extra D-vitamin).

Men hur är det med kroniskt sjuka, äldre eller personer som äter en undermålig kost med lite eller inga grönsaker? Enligt forskningen tar äldre upp näring sämre och detsamma gäller människor som lider av fetma, ätstörningar, matsmältningssjukdomar och människor som regelbundet äter p-piller och flera vanliga läkemedel.

Och hur är det med folk som sitter på institutioner där de inte själva styr över sitt kostintag – till exempel äldreboenden och fängelser? Det finns intressanta exempel i forskningen. I en amerikansk undersökning fick unga intagna vid en anstalt äta tillskott av vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror. Resultatet var att antalet våldsbrott som ungdomarna begick i fängelset minskade med 35 procent. En liknande dubbelblind och placebokontrollerad studie som gjordes i ett nederländskt fängelse gav ungefär samma resultat. De intagna som fick extra näring i minst två veckor begick 37 procent färre brott, vilket var en 48-procentig skillnad mellan dem och kontrollgruppen som inte fick kosttillskott.

När det gäller äldre, skriver författarna till den brittiska rapporten Hidden Health Challenges att det råder en utbredd undernäring bland äldre, framför allt på sjukhus och vårdhem, och att den inte kan lösas enbart med mat. Supplementering med näringstillskott är en nödvändighet för att undvika sämre hälsa och ökade kostnader.  ”Vi lever längre, men inte bättre”, menar Katherine Appleton, nutritionist vid Bournemouth University och medförfattare till rapporten. ”Efter femtioårsålden blir många sämre på att absorbera vissa näringsämnen. Ämnesomsättningen saktar ned och förbränningen av kalorier går långsammare, vilket får till följd att man får i sig mindre näring.”

Den här uppfattningen delas av en forskargrupp som undersökte näringsstatus bland äldre som var inlagda på sjukhus. Forskarna skriver att undernäring i sluten miljö är ett vanligt problem som ofta är okänt och underbehandlat, och att orala näringstillskott som innehåller både makro- och mikronäringsämnen skulle kunna förbättra patientutfallet. 

För lite näring trots allsidig kost?
Om det nu räcker med en allsidig kost, hur kommer det sig att forskning visar att både idrottare, motionärer och stillasittande personer som äter en varierad kost ändå kan ha otillräckliga vitamin- och mineralnivåer?

Ett svar är att få faktiskt äter en balanserad kost trots att de anser sig göra det. Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten från 2010 äter bara 17 procent av befolkningen 500 gram grönt och frukt om dagen.

 En annan orsak kan vara att dagens odlade grödor har ett lägre mineralinnehåll än förr, speciellt om de odlas konventionellt med konstgödsel. Då tillförs tre näringsämnen – kalium, kväve och fosfor – i stora mängder till marken. Följden blir att övriga mineraler lakas ur med tiden. Geologen David Thomas har granskat hur mineralstatusen i olika brittiska livsmedel försämrats mellan åren 1941 och 1999. I kategorin grönsaker hade kalium minskat med 16 %, magnesium med 24 %, järn med 27 %, kalcium med 46 %, zink med 59 % och koppar med hela 76 %.

Analyser från långtidsförsök med höstvete som utförts av Sveriges lantbruksuniversitet ger en liknande bild. De visar på ett kraftigt minskat innehåll av bland annat järn, koppar och zink i åkerjorden från 1960-talet till idag.

Kosttillskottets kvalitet
Doktor Mikael berättar att han själv använder kosttillskott ibland. Han köper multivitaminer i form av brustabletter som han tar kanske någon gång i månaden om han ätit dåligt. Han menar att brustabletterna är bra eftersom de är billiga och står sig länge. Däremot säger han ingenting om deras innehållsmässiga kvalitet.

Trots att Mikael betonar att han är trött på att bli lurad och att han inte går på några bluffar längre när det gäller läkemedel och kosttillskott, använder han sannolikt ett kosttillskott av relativt låg kvalitet. I de vanligaste multivitaminerna i brustablettform som finns i butikerna hittar vi framför allt citronsyra och natriumbikarbonat samt sötningsmedel som sorbitol, mannitol och sackarinat, arom och majsstärkelse. Alla dessa onödiga ingredienser skulle doktor Mikael slippa i många tabletter eller kapslar. Det bästa är att använda tillskott som producerats enligt god tillverkningssed (GMP), som kommer från seriösa leverantörer som bedriver forskning på sina produkter och som inte innehåller onödiga tillsatser.

Låggradig och relativ näringsbrist
I TV4:s Nyhetsmorgon konstaterade doktor Mikael att vi svenskar sällan har några akuta näringsbrister. Däremot nämndes inte låggradiga eller relativa brister som inte ger akuta symtom, men som kan störa kroppens funktioner på längre sikt.

Relativ brist innebär för låg halt av ett visst näringsämne i förhållande till ett annat. Ett exempel är mineralerna zink och koppar.  De är så kallade antagonister, vilket innebär att de kan konkurrera ut varandra. Om du bor i ett hus som får sitt dricksvatten via gamla kopparledningar kanske du får i dig extra mycket koppar, vilket skulle kunna leda till en relativ zinkbrist. Ett annat exempel är att du tar regelbundna tillskott av enbart B12 och/eller folsyra över längre tid. Då finns det risk för att du skapar en relativ brist på de andra B-vitaminerna eftersom de fungerar i samverkan med varandra.

Bruce Ames, professor i biokemi och molekylärbiologi vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, har publicerat över 550 vetenskapliga studier, varav ett flertal handlar om metoder för att mäta miljöns påverkan på arvsanlagen och risk för cancer. Han har också utvecklat en metodik för att mäta skador på cellerna av så kallade fria radikaler, och visar i andra undersökningar att låg halt av essentiella näringsämnen ökar risken för svåra sjukdomar som cancer och åderförkalkning. Bruce Ames menar att otillräckliga nivåer av mikronäringsämnen spelar en tusenfalt större roll för människan än den samlade effekten av alla miljögifter och tungmetaller. Han anser därför att de flesta bör äta kosttillskott eftersom det skulle vara ett oerhört kostnadseffektivt sätta att minska sjukligheten på.

Kosttillskottens effekt stöds bland annat av en undersökning där forskarna jämförde vitaminhalten hos 8 000 personer, varav ungefär hälften regelbundet åt kosttillskott och den andra hälften inte. Följande resultat rapporterades för gruppen som inte tog kosttillskott: 98 % hade brist på D-vitamin, 48 % hade brist på C-vitamin, 96 % hade brist på E-vitamin och 58 % hade brist på A-vitamin. I gruppen som åt kosttillskott såg motsvarande siffror ut så här: 25 % hade brist på D-vitamin, 3 % hade brist på C-vitamin, 5 % hade brist på E-vitamin och 2 % hade brist på A-vitamin

Bruce Ames konstaterar att de flesta läkare har för dåliga kunskaper om nutrition och att dagens medicin är nära nog värdelös ifråga om näringslära.
– De enda som är intresserade av näringslära är de där alternativmedicinska läkarna, säger Ames i en intervju med tidningen Life Extension. När jag föreläser vid konferenser i alternativmedicin blir jag behandlad som en rockstjärna. De har läst alla mina forskningsrapporter och är väldigt intresserade av nutrition och förebyggande vård.

En miljardindustri
Det talas också om att kosttillskottsmarknaden är en miljardindustri. I Sverige ligger omsättningen av kosttillskott på 2,6 miljarder kronor, medan träningsprodukter (i form av pulver, ”bars”, drycker, geler och tabletter) uppgår till 1,2 miljarder kronor (2015). Produkterna i träningskategorin är till största delen inte klassificerade som kosttillskott i Sverige och det är den här kategorin som ökar mest. Som jämförelse omsatte läkemedelsindustrin drygt 40 miljarder kronor i Sverige 2015, samtidigt som kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år. Bara marknadsföringen av läkemedel har en budget som är dubbelt så stor som kosttillskottsförsäljningen: minst 4–5 miljarder kronor (2008).

Några svenska siffror för vad samhället skulle kunna vinna på egenvård med hjälp av kosttillskott finns inte tillgängliga, men enligt rapporten ”Smart Prevention – Health Care Cost Savings Resulting from the Targeted Use of Dietary Supplements” som publicerades 2013 skulle det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet kunna spara flera miljarder dollar varje år om befolkningen tog åtta olika kosttillskott av god kvalitet och i lämpliga doser. Ett exempel ur rapporten är att över 800 000 medicinska händelser skulle kunna undvikas 2013–2020 om alla amerikaner över 55 år med hjärt-kärlsjukdom tog extra B-vitaminer i förebyggande syfte.

Säkert och kostnadseffektivt vid korrekt användning
Multivitamin- och mineralpreparat har visat på många fördelar i mängder av publicerade studier, bland annat genom ökad energi och stresstålighet, förbättrade graviditetsutfall, minskad infektionsförekomst, långsammare benförlust och förbättrad kognitiv funktion bland skolbarn. Enligt några studier skyddar de också mot hjärt-kärlsjukdomar och cancer, bland annat coenzym Q10 och selen. Olika enskilda näringsämnen eller kombinationer av näringsämnen har även använts med framgång för att förebygga och behandla många andra sjukdomstillstånd, bland annat migrän, hjärtsvikt, reumatoid artrit, njursten, diabetes och depression.

Ovanstående fakta finns sammanställda i den amerikanska läkaren Alan Gabys bok Nutritional Medicine. Gaby skrev den här tegelstenen som en reaktion på den allmänna hållningen att det inte finns tillräckligt med forskning om kosttillskott.
– Problemet handlar inte om otillräcklig forskning, utan tvärtom om att den tillgängliga forskningen är underutnyttjad, säger Alan Gaby i en intervju med Health Insight Today.

När doktor Mikael berättar i TV4:s Nyhetsmorgon att det inte är någon idé att ta extra C-vitamin på vintern för att lindra förkylningar, hänvisar han till studier som inte kunnat påvisa någon effekt av C-vitaminintag vid förkylning. Men Alan Gaby visar att det finns flera andra undersökningar som tyder på god verkan mot förkylning. Skillnaden ligger sannolikt i dosen. I de studier där man sett en positiv effekt har minst 1 000 mg C-vitamin använts vid första tecknen på symtom och i en av studierna ökades dosen ytterligare under tre dagar. Det kan jämföras med att de flesta djur producerar höga mängder C-vitamin när de blir stressade eller sjuka. Dessvärre har vi människor inte den förmågan.

Kosttillskott (enligt Livsmedelsverkets definition) är dessutom mycket säkra när de används korrekt. I USA där användningen av kosttillskott är högre än i Sverige har inga dödsfall till följd av kosttillskottsintag rapporterats fram till 2014 då två dödsfall inträffade i samband med järn- och natriumtillskott och två i samband med okända tillskott. Det kan jämföras med att över 100 000 dödsfall beräknas inträffa varje år i USA på grund av biverkningar av korrekt ordinerade läkemedel.

Problemet med diskussionen kring kosttillskott är att den oftast utgår från ett antingen–eller-perspektiv. Man antar att folk tar kosttillskott för att försöka kompensera för en dålig kost. Det Nordic Nutriton Council vill understryka är att grunden alltid är en varierad, näringstät kost – baserad på grönsaker, baljväxter, fullkorn, bär, nötter, frön, frukt, kryddor och örter samt ägg, fisk, skaldjur, gräsbeteskött och vilt för den som äter animalier. Kosten kan sedan kompletteras med tillskott vid behov. Och för att fastställa det behovet behövs större kompetens i vården. Vanliga serumprover av mineraler är till exempel inte alltid tillräckligt för att ta reda på vilka nivåer som finns till kroppens förfogande.

– Vi behöver använda kostförändringar, näringstillskott och andra naturliga ämnen för att både förebygga och behandla sjukdom, säger läkaren Alan Gaby till Health Insight Today. Framför allt är det i vården man behöver lära sig mer om kost och näring.

 

 

Publicerad 25 november, 2016 av Helene Sandström

Fler nyheter och artiklar

17 oktober, 2017

Ökad risk för hjärtbesvär hos ungdomar med lågt K-vitaminintag

Barn som väljer bort bladgrönsakerna får i sig för lite K-vitamin och kan få ökad risk för hjärtproblem senare i livet, enligt ny forskning från Augusta University i USA. En studie av 766 i övrigt friska tonåringar visade att de som fick i sig minst K-vitamin (som finns i mörkgröna grönsaker som spenat, kål och […]

11 oktober, 2017

Tre månaders sockerrik kost ökade risken för hjärt-kärlsjukdom hos friska män

En studie från universitetet i Surrey i England visar att bara tre månader på en sockerrik kost ändrar kroppens fettomsättning, så att risken för fettlever och hjärt-kärlsjukdom ökar även hos helt friska människor. Forskarna följde två grupper med män som antingen hade hög eller låg nivå av lagrat fett i levern. Studien var korsad, vilket […]

5 oktober, 2017

Probiotika ändrar bakteriefloran hos tarmcancerpatienter

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har visat att levande mjölksyrabakterier, probiotika, kan ge positiva förändringar i tarmfloran hos patienter med tjocktarmscancer. Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, berättar att de probiotiska bakteriestammar som användes i den aktuella pilotstudien är en lovande faktor för den fortsatta utvecklingen av behandlingar mot tjocktarmscancer. Bakteriefloran […]

1 oktober, 2017

Zink stoppar cancertillväxt i ny cellstudie

Zinktillskott verkar kunna hämma spridningen av cancerceller vid matstrupscancer, enligt en ny studie från Arlingtonuniversitetet i Texas. Tidigare studier har visat att vi behöver zink bland annat för att skydda matstrupen från cancer. Men inte förrän nu har forskarna förstått varför zink har den här skyddande effekten. I en ny undersökning – ledd av Zui […]

26 september, 2017

Drastisk försämring av mäns fertilitet

Enligt en stor forskningsanalys har spermiekvaliteten hos män i västvärlden mer än halverats på knappt trettio år. Livsstils- och miljöfaktorer är sannolika orsaker. Ofrivillig barnlöshet eller infertilitet drabbar omkring 10–15 procent av alla par i Sverige. Orsakerna finns hos mannen, hos kvinnan eller hos bägge parterna i lika stor andelar. Hos män är orsaken oftast […]

23 september, 2017

Därför skyddar lågkolhydratskost mot sockrets skadeverkan

Forskare vid universitetet i danska Århus ha upptäckt ett hittills okänt ämne som ingår i kroppens fettomsättning och som skyddar mot de skadliga effekterna från socker. Det ger en förklaring till varför lågkolhydratskost kan förhindra olika åldersrelaterade sjukdomar som diabetes, Alzheimer och cancer.   Att mycket fett och lite socker i kosten kan förhindra en […]

20 september, 2017

Säkrare D-vitamintillverkning med LED-ljus än solljus?

Forskning som nyligen publicerats i Scientific Reports tyder på att ultraviolett ljus från en viss typ av LED-lampa kan vara ännu effektivare än solljus för att få huden att tillverka D-vitamin. Ett forskarteam under ledning av endokrinologen Michael F. Holick har funnit att hudprover som utsatts för ultraviolett LED-ljus i lite drygt en halv minut […]

28 augusti, 2017

Antioxidanter mot ögonsjukdom bättre och billigare än läkemedel

Extra näring i form av antioxidanter och mineraler är ett billigt och effektivt sätt att stoppa utvecklingen av den degenerativa ögonsjukdomen AMD, enligt forskning som publicerats i tidskriften British Journal of Ophthalmology. Åldersrelaterad makuladegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD) innebär att gula fläcken i ögat skadas, och är den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning i västvärlden. […]

24 augusti, 2017

Probiotika verksamt mot sepsis hos spädbarn

En forskargrupp vid universitetet i Nebraska i USA har visat att en speciell sorts probiotika kan minska förekomsten av blodförgiftning hos spädbarn. Deras resultat rapporterades nyligen i tidskriften Nature. Sepsis, eller blodförgiftning, är den vanligaste dödsorsaken bland spädbarn och förekommer främst i utvecklingsländerna. För närvarande finns det bara ett fåtal metoder för att minska risken […]

18 augusti, 2017

Forskning bekräftar att multivitaminer fungerar

Nästan en tredjedel av amerikanerna riskerar brist på mikronäringsämnen enligt ny forskning från USA. Den goda nyheten är att kosttillskott verkar göra precis det som utlovas: de täcker upp bristerna. Med hjälp av data från USA:s hälso- och näringsregister NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) som visar hur mycket av vitaminerna A, B6, B12, […]

24 juli, 2017

Magnesium säkert och verksamt mot depression

En amerikansk studie från universitetet i Vermont visar att det vanliga, billiga mineralämnet magnesium kan minska besvär med ångest och depression. Tidigare forskning har visat på en stark koppling mellan ett högre magnesiumintag och minskad risk för depression, men det här är den första randomiserade, kliniska prövningen som undersökt effekterna av magnesiumtillskott på deprimerade vuxna […]

17 juli, 2017

Cancerdödande kombinationsbehandling med ketogen kost

Ett cancercenter i Turkiet har publicerat en fallrapport med närmast otroliga resultat hos en patient med den mest aggressiva och svårbehandlade typen av bröstcancer. Efter ett halvårs behandling med en innovativ metod som omfattar bland annat ketogen kost, lägre cellgiftsdoser och höga doser C-vitamin blev den 29-åriga patienten helt tumörfri. Trippelnegativ bröstcancer är en form […]

23 juni, 2017

Kokosfett farligt enligt experter som missar poängen

Kokosfett innehåller stora mängder mättat fett och är lika skadligt för oss som smör eller ister, varnar American Heart Association i en ny rapport. De ger oss rådet att välja fleromättade fetter istället för att minska risken för högt kolesterol och hjärt-kärlsjukdom. Detta trots att allt fler studier tyder på att det är socker som […]

20 juni, 2017

A-vitamin kan minska risken för diabetes

Varför har bukspottkörtelns insulintillverkande celler så många mottagare för A-vitamin? Den frågan ställde sig en grupp forskare vid Lunds universitet. De kom fram till att A-vitamin gör cellerna bättre på att utsöndra insulin. Kopplingen mellan diabetes och A-vitamin var helt okänd tills Albert Salehi och hans forskarteam kartlade A-vitaminets roll vid diabetes tillsammans med kolleger […]

13 juni, 2017

Snabbare hjärna med fettsyror och D-vitamin

Att kroppens näringsstatus spelar stor roll för hjärnans prestationsförmåga blir allt tydligare tack vare ny forskning. Både D-vitamin och fettsyror är näringsämnen som betyder mycket för vår kognitiva förmåga. D-vitamin i högre dos stärker det visuella minnet Enligt en randomiserad och kontrollerad studie från Kanada som publicerades i april, kan en högre dos av D-vitamintillskott […]

2 juni, 2017

Mer bly och mindre mangan i tänderna hos autistiska barn

Barn med autism hade mer av den giftiga tungmetallen bly i tänderna och mindre av mineralerna zink och mangan jämfört med barn utan autism. Det visar en ny innovativ amerikansk studie av sexton svenska tvillingpar. Forskarna valde att studera mjölktänder från tvillingar för att kunna kontrollera både ärftlig påverkan och miljöfaktorer. Minst ett av syskonen […]

28 maj, 2017

Större sötsug hos vissa typer av cancer

Forskare vid universitetet i Texas har upptäckt att vissa typer av cancer gillar socker mer än andra. Nästa steg i forskningen är att ta reda på om kostförändringar kan hejda cancertillväxten. Forskarna analyserade data från TCGA-projektet (The Cancer Genome Atlas) som kartlägger data om 33 cancertyper hos mer än 11 000 patienter, och såg att […]

22 maj, 2017

Svampdödande medel i tulpanlökar ett hot mot immunförsvagade

Enligt irländska forskare kan Hollands nationalblomma oavsiktligt ha öppnat en ny inkörsport för resistenta varianter av den elakartade mögelsvampen Aspergillus fumigatus. Tulpanlökar som importerats till Irland från Nederländerna har visat sig innehålla växtskyddsmedel med svampdödande ämnen som sprider resistens mot läkemedel av typen triazoler som används för att behandla potentiellt dödliga svampinfektioner. Tom Rogers, professor […]

17 maj, 2017

EG-domstolen dömer mot nationell tillämpning av maxdoser för vitaminer och mineraler

EG-domstolen har beslutat att europeiska medlemsstater inte kan fastställa enskilda maxdoser för vitaminer och mineraler om de inte bygger på internationella riskbedömningar och säkerhetsdata. Domslutet avser ett mål i Frankrike där myndigheterna väckt talan mot ett kosttillskottsföretag som sålt produkter som överskrider gränsvärden för vitaminer enligt fransk lag. Produkterna är lagliga enligt EU:s lagstiftning och […]

11 maj, 2017

Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Livsmedelsverket påbörjar nu en utredning om gränsvärden för kosttillskott i Sverige.  I dagsläget finns det inga gemensamma maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott i EU. Flera europeiska länder, däribland Danmark, Norge och Storbritannien, har därför valt att göra nationella riskbedömningar och fastställa egna gränsvärden. En fördel med sådana maxdoser är att det blir tydligt […]

8 maj, 2017

Omega-3 stärker blod-hjärnbarriären

Forskning från Harvard Medical School förklarar hur omega-3 förbättrar strukturen på blod-hjärnbarriären – hjärnans skydd mot bakterier, gifter och andra skadliga ämnen. Det är redan känt att omega-3-fettsyror som ges som kosttillskott kan överföras till hjärnan via den så kallade blod-hjärnbarriären. Nu visar ny forskning som gjorts på möss vid Harvard Medical School att omega-3-fettsyran […]

28 april, 2017

Zinkbrist skadligt för hjärtats hälsa

En tysk studie som publicerats i The Journal of Nutrition visar att brist på zink i kroppen kan påverka hjärtmuskeln negativt. Mineralet zink behövs för många funktioner i kroppen. Försök från Münchens tekniska universitet (TUM) som gjorts på spädgrisar, visar nu att zinkhalten i kroppen även tycks påverka hjärtmuskeln. Den oxidativa stress som lätt uppstår […]

21 april, 2017

Fruset lika bra som färskt

Grönsaker och bär från frysdisken är många gånger lika näringsrika som sina färska motsvarigheter – och ibland bättre, visar en amerikansk studie. Det är lätt att tro att färska grönsaker och färsk frukt innehåller mer näring än frusna. Men ofta skördas de för tidigt, transporteras långa distanser och hinner kanske ligga en bra stund både […]

19 april, 2017

Bevis för att magnesium minskar risken för frakturer

Magnesium kan förebygga frakturer med upp till 44 procent, enligt en ny studie från universiteten i Bristol och Östra Finland. Benbrott är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning och ohälsa bland äldre, och en stor anledning till ökad belastning på hälso- och sjukvården. Det är välkänt att kalcium och D-vitamin är viktiga för skeletthälsan, […]

9 april, 2017

Lägre dödlighet i blodförgiftning med vitaminer och kortison

Enligt en klinisk studie som nyligen publicerades i tidskriften Chest minskade dödligheten i blodförgiftning femfaldigt hos patienter som fick intravenös behandling med C-vitamin, B1-vitamin och kortison. Varje år drabbas 40 000 svenskar av sepsis, eller blodförgiftning. En av fem dör när bakterier som hamnat i blodbanan orsakar svår infektion. – Det är ungefär som att man […]

4 april, 2017

Behovet av bekämpningsmedel en välbetald myt, enligt FN

Vi behöver inga bekämpningsmedel för att producera tillräckligt med mat. Det konstaterar FN i en ny rapport som ställer sig starkt kritisk till den stora mängden gifter som används i det moderna jordbruket. – Överdriven användning av bekämpningsmedel är mycket skadligt både för människors hälsa och för miljön, och det är fel att påstå att […]

3 april, 2017

Ingen nedstämdhet efter förlossning med näringstillskott

En kombination av tre olika näringsämnen som satts ihop för att motverka humörförändringar i hjärnan tycks kunna minska den nedstämdhet som ofta drabbar nyblivna mammor. Försöket utfördes vid Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) i Toronto, Kanada. Nedstämdhet är ett vanligt problem bland nyförlösta kvinnor. Hos vissa är besvären så svåra att de diagnostiseras […]

31 mars, 2017

Mer C-vitamin krävs för att mota förkylningen

Större doser C-vitamin – upp till 8 gram per dag – kan minska längden på infektioner i övre luftvägarna, enligt en ny forskningsanalys från Helsingfors universitet. Tidigare studier av olika djurarter har visat att C-vitamin kan förebygga och lindra infektioner som orsakats av olika bakterier och virus. Försök som gjorts på människor bekräftar att det […]

29 mars, 2017

Minskad risk för cancer med D-vitamintillskott? Det beror på hur man tolkar resultaten.

En ny studie av D-vitamin som publicerats i JAMA tyder på att äldre kvinnor kan minska sin cancerrisk genom att ta tillskott av D-vitamin. Men riskminskningen gäller bara om de har en D-vitaminhalt som understiger standardmålvärdet. Det innebär att olika artiklar i medierna kan ge helt motsatta budskap. Den fyra år långa prövningen omfattade 2 303 […]

22 mars, 2017

En kopp te för bättre minne

En kopp svart eller grönt te om dagen kan halvera risken för demens. Så lyder resultatet från en ny studie som omfattade nästan tusen kinesiska kvinnor och män. Te verkar vara särskilt bra för personer med anlag för att drabbas av Alzheimers, dvs. de som har genvarianten APOE e4. I den här studien hade de […]

15 mars, 2017

B-vitaminer och omega-3 ger skydd mot luftföroreningar

B-vitaminer och omega-3-fettsyror tycks kunna stoppa skador som luftföroreningar orsakar i kroppen, enligt två nya studier. Luftföroreningar är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Dålig luftkvalitet har kopplats till en lång rad sjukdomar, bland annat i lungorna, hjärnan, hjärt-kärlsystemet och njurarna. Eftersom det råder brist på bra förebyggande åtgärder på individnivå startade en grupp forskare […]

9 mars, 2017

Bättre sömn med naturmedicin

Omkring en av fyra svenskar har problem med sömnen. Antingen har man svårt att somna eller så vaknar man och kan inte somna om. En kortsiktig lösning är att använda sömnpiller, men på längre sikt kan de bädda för hälsobesvär. Här ger vi exempel på alternativa lösningar och några naturmedicinska preparat med få eller inga […]

3 mars, 2017

Fibertillskott kan minska övervikt hos barn

Lite prebiotika i ett glas vatten en halvtimme före middagen visade sig vara ett enkelt sätt att reglera aptiten hos överviktiga barn. Kanadensiska forskare genomförde en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad undersökning av 42 överviktiga flickor och pojkar i åldern 7–12 år. 10 flickor och 10 pojkar fick äta ett tillskott av inulinfiber, medan 7 flickor […]

22 februari, 2017

D-vitamin lika bra som influensavaccin enligt ny analys

D-vitaminet slår till igen. En ny forskningsgenomgång tyder på att det skyddar mot infektion i övre luftvägarna i samma utsträckning som influensavaccin. De nya bevisen kommer från Queen Mary University of London och är så robusta att forskarna anser att vissa livsmedel borde berikas med D-vitamin i Storbritannien. Genomgången gjordes av rådata från 25 olika […]

17 februari, 2017

B-vitaminer effektivt mot schizofreni

Enligt en ny forskningsgenomgång kan kompletterande behandling med  B-vitaminer i höga doser minska symtomen av schizofreni mer än enbart läkemedel. Den unika metaanalysen genomfördes vid universitetet i Manchester och publicerades igår av Psychological Medicine som är en av de största tidskrifterna inom psykologi. Huvudförfattaren Joseph Firth, verksam vid sektionen för psykologi och mental hälsa vid […]

13 februari, 2017

Hälsosam kost bäst mot depression och inflammation

Världens första randomiserade, kontrollerade studie av depression och kostbehandling visar att kosten är en vinnare. Undersökningen gjordes vid Deakin-universitetet i australiska Melbourne och omfattade bara 33 deltagare, så det var ingen stor studie. Trots det är det intressant att en tredjedel av deltagarna blev bättre från sin svåra eller medelsvåra depression efter bara 12 veckors […]

8 februari, 2017

Koka riset rätt för att slippa arsenik

Riset du äter innehåller ett av jordens farligaste grundämnen – arsenik. Men om du tillreder det på rätt sätt kan du minska din exponering med 80 procent. Arsenik är en så kallad halvmetall som förekommer naturligt i miljön. Den finns i oorganisk form i berggrunden och i olika organiska former, bland annat i fisk och […]

1 februari, 2017

Grav D-vitaminbrist hos många gravida

90 procent av gravida eller nyblivna mammor med somalisk bakgrund hade brist på D-vitamin. Så såg resultatet ut i en svensk studie som publicerades i BMC Pregnancy Childbirth i november förra året. – Jag hittade så många med D-vitaminbrist att jag blev förbluffad, säger Paul Kalliokoski, distriktsläkare på vårdcentralen Jakobsgårdarna i Borlänge som genomförde studien. I […]

26 januari, 2017

Ny forskning visar på K-vitaminets betydelse för hjärt-kärlhälsan

Brist på ett protein som är beroende av K-vitamin kan öka risken för stela och förkalkade blodkärl, enligt två nya studier som ringar in det här komplexa vitaminet. Den ena studien gjordes av typ 2-diabetes och publiceras i American Journal of Hypertension i februari i år. Utifrån data som hämtats från 66 diabetiker såg forskarna […]

10 januari, 2017

Varför C-vitamin dödar cancerceller

Låga nivåer av enzymet katalas gör tumörer extra känsliga för höga doser intravenöst C-vitamin. I en ny studie från universitetet i Iowa har man undersökt hur höga doser C-vitamin som ges intravenöst dödar cancerceller. Det är redan känt att väteperoxid bildas när höga halter C-vitamin bryts ned i kroppen, och att väteperoxiden tar död på […]

4 januari, 2017

Baby kvävdes av D-vitaminolja

En tiodagars baby dog den 21 december i Frankrike efter att ha fått en dos av det receptbelagda, flytande D-vitamintillskottet Uvesterol D. Det tragiska dödsfallet inträffade sannolikt på grund av att pipetten som oljan doseras med släppte igenom för mycket olja på en gång, vilket ledde till kvävning. Enligt BBC News har Uvesterol D länge […]

3 januari, 2017

Inflammatorisk tarmsjukdom botades med enbart kostbehandling

Kosten och tarmens bakterieflora är avgörande för IBD – inflammatorisk tarmsjukdom. Det menar David Suskind som forskar på IBD vid Seattle Children’s Hospital IBD Center. Hans senaste studie visar att åtta av tio barn med IBD kunde botas med enbart specialkost. – Det här förändrar hela paradigmet för hur vi kan välja att behandla barn […]

24 november, 2016

Mättat fett av bra kvalitet är nyttigt. Raffinerad mat är dåligt.

Det är slutsatserna från ny norsk koststudie som bekräftar att mättat fett kan vara nyttigt. Kvaliteten på maten är det viktiga. Ju mer raffinerad mat, desto sämre är den för hälsan. Studien, som utförts vid KG Jebsen senter for diabetesforskning vid universitetet i Bergen, utmanar kostråden som bygger på hypotesen om att mättat fett är […]

14 november, 2016

Probiotika förbättrade mental funktion hos Alzheimerpatienter

För första gången har forskare visat att probiotika kan förbättra den kognitiva funktionen hos människor. I en ny klinisk studie kunde en hög daglig dos av nyttiga bakterier förbättra resultaten på MMSE (Mini Mental State Examination), som är en standardskala för att mäta nedsatt kognitiv funktion. Ju lägre poäng på skalan, desto sämre kognition. 60 […]

2 november, 2016

Idag är det dagen D

Idag är det D-vitamindagen. För åttonde året i rad uppmärksammas det här livsviktiga vitaminet den 2 november för att öka medvetenheten om farorna med D-vitaminbrist. Att D-vitaminbrist blivit ett världsproblem är inte längre någon nyhet. Forskare och läkare är numera överens om att minst en tredjedel av världens befolkning har för låg D-vitaminhalt, eftersom så […]

25 oktober, 2016

Behöver vi extra D-vitamin eller inte?

I SVT:s program Fråga doktorn den 24 oktober fick en tittare svaret att det bara är personer i vissa riskgrupper som behöver tillskott av D-vitamin. Forskningen tyder dock på att riskgrupperna kan omfatta fler än väntat. De riskgrupper som angavs i Fråga doktorn inkluderar barn under två år, äldre som inte vistas utomhus, veganer och […]

19 oktober, 2016

Ny upptäckt: A- och C-vitamin raderar cellminne

A- och C-vitamin är inte bara bra för hälsan, de påverkar vårt dna också. Forskare vid The Babraham Institute i Storbritannien har upptäckt hur de här två vitaminerna förändrar cellernas epigenetiska ”minne” så att cellerna kan omprogrammeras. Inom den regenerativa medicinen, som handlar om hur kroppen kan reparera sig själv, är det största målet att […]

14 oktober, 2016

Hur mycket D-vitamin behöver ungdomar?

Tre gånger den rekommenderade dagsdosen krävs för att unga ska bibehålla normala D-vitaminnivåer under vinterhalvåret, enligt en ny undersökning som publicerats i The American Journal of Nutrition. En grupp forskare från Danmark, England och Irland följde 110 ungdomar – både flickor och pojkar i åldern 14 till 18 år – i 20 veckor under vinterhalvåret […]

9 oktober, 2016

Broccoli dödar bröstcancer

Är rosa plastprodukter och godis med rosa förpackningar verkligen rätt sätt att stötta kampen mot bröstcancer på? Varför får inte förebyggande åtgärder mer uppmärksamhet, som att äta cancerhämmande grönsaker? Broccoli dödar bröstcancerceller och skyddar mot att bröstcancer uppstår. Liksom flera andra växter i kålfamiljen innehåller broccoli förelöpare till den svavelrika antioxidanten sulforafan och ämnet indol-3-karbinol […]

6 oktober, 2016

Mental ohälsa kan förebyggas med rätt näring

Kost och näring bör användas mer proaktivt för att stoppa den annars oundvikliga ökningen av åldersrelaterade psykiska sjukdomar, skriver en grupp forskare i tidskriften Clinical Nutritional Research. Det finns en hel rad näringsämnen som har extra stort värde vid mental ohälsa. Enligt forskargruppen utgörs de av omega-3, fosfolipider, kolesterol, D-vitamin, antioxidanter, niacin, folat samt B6- […]

20 september, 2016

Saluförbud av B6-vitamin ogiltigt enligt lag

Två kommuners beslut om att belägga vitaminprodukter med säljförbud har hävts av förvaltningsrätten i Falun. Domarna visar tydligt att det inte finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler, varken i Sverige eller EU. Great Earth i Gävle och Alpha Plus i Falun vann nyligen i förvaltningsrätten efter att ha överklagat sina respektive kommuners beslut […]

9 september, 2016

Varningstexter kan minska läskdrickandet bland ungdomar

Barn och unga skulle minska sin konsumtion av läsk och söta drycker med mer än 15 procent om förpackningen innehöll en varningstext om att innehållet kan vara skadligt för hälsan. Det visar en ny amerikansk studie som genomförts av forskare vid Center for Health Incentives and Behavioral Economics vid universitetet i Pennsylvania. I en onlineundersökning […]

6 september, 2016

D-vitamin kan halvera risken för astmaanfall

Enligt en ny forskningsanalys kan personer med mild eller måttlig astma minska sin risk för allvarliga astmaanfall genom att ta tillskott av D-vitamin tillsammans med sin vanliga medicin. En granskning av tre olika studier som gjorts av Cochrane-samarbetet visar att ett dagligt D-vitaminintag på 25 till 50 mikrogram hos vuxna kan minska behovet av steroidläkemedel […]

30 augusti, 2016

Många nya bevis på fördelar med omega-3

Mer muskelmassa, bättre mental hälsa, ökad läkning efter hjärtinfarkt och 70 procents lägre risk att dö i tarmcancer. Det är bara några av resultaten från de senaste årens forskning om omega-3-fetternas påverkan på vår hälsa. Trots att fiskolja ibland utmålats som en hälsofiende på grund av risken för interaktioner i samband med läkemedelsintag,  verkar forskarna […]

1 augusti, 2016

Antioxidanter kan skydda ögat mot makulasjukdom

Ögonen består av ömtåliga vävnader som är särskilt känsliga för skador från ljus och fria radikaler. Därför är det uppmuntrande att forskning och kliniska erfarenheter visar att fettsyror och antioxidanter kan motverka oxidationsskador på ögonen. Synen, denna fantastiska gåva, är möjlig tack vare att våra ögon bearbetar ljus. Den optiska bilden som uppstår stannar på […]

20 juni, 2016

Fasta över natten minskar risk för återfall i bröstcancer

Något så enkelt som ett ökat intervall mellan tiderna för middag och frukost kan minska risken för återfall i bröstcancer. Kvinnor med bröstcancer som fastade 13 timmar eller mer över natten hade 36 procent lägre risk för återfall i bröstcancer, enligt en amerikansk studie av Catherine Marinac och kollegor som publicerats i JAMA Oncology. Fastan […]

13 juni, 2016

Råden kring mättat fett och kolesterol fortsätter att knaka i fogarna

Den brittiska regeringen har beslutat att se över kostråden som rekommenderar ett lågt intag av mättat fett. Anledningen är att ett flertal experter menar att råden bygger på ”dålig vetenskap” som lett till att den typ av mättat fett som finns i kött och mejerivaror fått ett oförtjänt dåligt rykte. En rapport från de brittiska […]

7 juni, 2016

Ny metod för att bestämma rätt intag av vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler i rätt mängd är viktigt för människans hälsa. I en artikel som nyligen publicerades i Critical Reviews on Food Science and Nutrition beskriver nederländska forskare en bättre metod för att bestämma optimalt intag av mikronäringsämnen. Med den kan anpassade rekommendationer fastställas för olika grupper i befolkningen. På senare år har det rått […]

16 maj, 2016

Omega-3 lugnar barn med aggressivt och antisocialt beteende

Barn med aggressivt och våldsamt beteende – speciellt den impulsiva, emotionella formen – blev mycket lugnare när de fick 1 gram omega-3 och ett vitamin- och mineraltillskott om dagen i tre månader. Adrian Raine som är professor i kriminologi, psykologi och psykiatri vid Richard Perry University i USA, har ägnat hela sin karriär åt att […]

12 maj, 2016

Kosttillskott säkrare än vad allmänheten får höra

Intag av kosttillskott ledde till 23 000 akutbesök 2014 enligt en forskningsstudie från förra året. Men Richard Kingston, professor i farmakologi vid universitetet i Minnesota, menar att många studier om kosttillskottens säkerhet feltolkas av medierna så att konsumenterna vilseleds till att tro att de är skadligare än vad de är. Richard Kingston är chef för Minnesota […]

10 maj, 2016

Barn fick mer muskelmassa med D-vitamintillskott

Spädbarn som fick tillskott av 400 IE D-vitamin under sitt första levnadsår hade mer muskelmassa och mindre kroppsfett när de blev större – ett överraskande fynd enligt forskarna. – Att de här barnen fick mer muskelmassa var väldigt intressant för oss, säger Hope Weiler, en av studiens författare och chef för forskningscentret Mary Emily Clinical […]

9 maj, 2016

Mammor som äter mycket grönt föder barn med längre livslängd

Mammor med högst halt av folat i blodet föder barn med 10 procent längre telomerer, enligt forskning av Elizabeth Blackburn och kollegor. Blackburn ingick i den forskargrupp som fick nobelpriset i medicin 2009 för upptäckten av hur våra kromosomer skyddas av telomerer och enzymet telomeras. Studien visar att nyfödda barn hade en ökad telomerlängd på […]

3 maj, 2016

Näringsämnen förbättrar effekten av antidepressiv medicin

En stor internationell genomgång har funnit att flera olika näringsämnen ökar effekten av antidepressiva läkemedel hos personer med klinisk depression, och speciellt bland dem som svarar dåligt på vanlig medicinering. Forskare från Harvard och universitetet i Melbourne har analyserat 40 kliniska prövningar av näringsämnen i kombination med antidepressiva mediciner. Resultatet visar att omega 3-fettsyror, metylfolat […]

2 maj, 2016

Ge dina synpunkter på genmodifierad bomull

Nu får alla som vill kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genetiskt modifierade bomullshybriden med beteckningen 281-24-236×3006-210-23xMON88913. Allmänheten kan lämna synpunkter till EU-kommissionen inom 30 dagar från publiceringen den 8 april. Genmodifierad bomull används bland annat vid framställning av bomullsfröolja. Ansökningarna omfattar användning av GMO-produkten som livsmedel, foder samt för import och bearbetning. […]

27 april, 2016

Magnesium en nyckel till rätt dygnsrytm och energibalans

Brittiska forskare har upptäckt att mineralet magnesium kontrollerar kroppens dygnsklocka. Mängden magnesium vi får i oss kan därför vara avgörande för hur vi anpassar oss till den naturliga dygnsrytmen. Magnesium är ett livsnödvändigt näringsämne som behövs för över 300 olika biokemiska reaktioner i kroppen, från normal muskel- och nervfunktion till regelbunden hjärtrytm och ett starkt […]

25 april, 2016

Raffinerad fruktos skadar generna

Enligt en studie på råttor försämras hundratals av hjärnans gener av raffinerad fruktos – men en omega-3-fettsyra verkar kunna stoppa den negativa processen. Fruktsocker (fruktos) i raffinerade livsmedel brukar beskrivas som den värsta typen av socker vi kan äta eftersom fruktos inte fungerar bra som energikälla för våra celler. Istället lagras fruktosen i levern och […]

21 april, 2016

Teanin – naturligt avstressande

Aminosyran teanin som finns naturligt i tebuskens blad minskar stressen och förbättrar sömnen. Djurstudier visar även att signalämnena serotonin och dopamin ökar i hjärnan och att kognitiva funktioner som minnes- och inlärningsförmåga förbättras. En ny klinisk randomiserad och dubbelblind studie som publicerats i tidskriften Nutrition ger ytterligare bevis för teaninets gynnsamma effekter. 34 friska vuxna […]

20 april, 2016

Vattenkrasse skyddar rökare mot cancer

Extrakt av den korsblommiga växten vattenkrasse kan stoppa aktiveringen av ett cancerframkallande ämne som rökare får i sig från cigaretter, enligt en ny studie från universitetet i Pittsburgh.   Extraktet hjälper dessutom kroppen att avgifta flera olika skadliga ämnen som finns i cigarettrök. Studien visar också att effekten blir ännu starkare hos människor som saknar […]

18 april, 2016

Sänk blodtrycket med linfrön

Linfrön kan sänka blodtrycket mer än mediciner, visar en välgjord placebokontrollerad studie. Koststudier av den här kalibern är sällsynta. Undersökningen som utfördes av kanadensiska forskare var både dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad, något som är svårt att utföra med mat. För att hitta placebo till linfröna fick forskarna skapa egna matrecept där placeboingredienser som kli och […]

15 april, 2016

Kopplingen mellan autism, D-vitamin och serotonin

Forskarna Bruce Ames och Rhonda Patrick ger oss möjliga svar på gåtan om hur autism uppstår. Genom sitt arbete har de visat att D-vitamin styr produktionen av ämnen som serotonin och oxytocin i hjärnan. Personer med autism har ofta låga värden av D-vitamin, serotonin och oxytocin. Serotonin är ett signalämne som påverkar hur vi mår, […]

12 april, 2016

Smörsyra mot övervikt och cancer

Smörsyra som produceras i tarmen är ett viktigt ämne som verkar skydda mot både cancer, inflammation och fetma. När det gäller övervikt tycks smörsyran få hormoner att frisättas i tarmen som signalerar mättnadskänsla till hjärnan. Nu ordineras smörsyra till överviktiga barn i en ny studie vid Federico II-universitetet i Neapel. En tidigare studie av möss […]

7 april, 2016

Fortfarande för lite D-vitamin bland gravida

Minst en tredjedel av gravida kvinnor har lägre blodnivåer av D-vitamin än rekommenderat enligt en ny avhandling från Umeå universitet. Anette Lundqvist, barnmorska och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har undersökt kostintaget under tidig graviditet bland 209 kvinnor. De fick besvara kostenkäter, och utifrån dem framkom att de flesta anpassar sin kost […]

5 april, 2016

Otrolig förbättring av hjärtfunktion med D-vitamin

”Bästa resultatet på 15 år”, menar brittiska forskare som visat att en daglig dos D kan ha mycket god effekt på patienter med hjärtsvikt. I en studie som finansierats av brittiska forskningsrådet Medical Research Council fick hälften av 163 hjärtsviktpatienter ett dagligt tillskott av vitamin D3. Den andra hälften fick placebo. Hjärtats ejektionsfraktion (EF) – […]

4 april, 2016

Kurkumin i gurkmeja dödar multiresistent TBC

Det gula pigmentet kurkumin i gurkmeja har många strängar på sin lyra. Den senaste forskningen visar att kurkumin kan bekämpa tuberkulosbakterier som är resistenta mot antibiotika. Tuberkulos är en bakteriesjukdom som dödar över en miljon människor i världen varje år. Den kan vanligtvis behandlas med antibiotika, men vissa stammar av bakterien är nu så motståndskraftiga […]

29 mars, 2016

Britter på gränsen till engelska sjukan

Så gott som alla britter bör ta D-vitamintillskott under vinterhalvåret enligt ett nytt utkast av rekommendationerna för D-vitamin som tagits fram av SACN, brittiska regeringens vetenskapliga näringskommitté. Den senaste forskningen visar att 60–70 procent av Storbritanniens invånare inte kommer i närheten av att producera tillräckligt med D-vitamin eftersom solen står för lågt under vinterhalvåret. Den […]

23 mars, 2016

Finsk studie visar flera näringsbrister hos veganer

Veganer som äter för lite bär, frukt, nötter och rotfrukter har näringsbrister, enligt en ny finsk studie. En grupp finska forskare har analyserat näringsnivåerna hos 22 veganer. Urvalet bestod av välutbildade unga vuxna vars främsta orsak till att välja vegankost var omtanke om djur och miljö snarare än den egna hälsan. 24 procent av veganerna […]

22 mars, 2016

En giftcocktail i svenska livsmedel

Flera av världens farligaste bekämpningsmedel finns i svenska livsmedel, trots att de är förbjudna i hela EU, skriver Ekot idag. Nedan finns hela listan över de förbjudna bekämpningsmedlen som publicerats av Ekot. Livsmedel att se upp med är vindruvor och russin, gojibär, apelsiner, utländska jordgubbar, äpplen, chilifrukt och ris. Livsmedelsverket menar att risken är låg för […]

18 mars, 2016

Sockerskatt på läsk kan rädda liv

Storbritanniens sockerskatt på läskedrycker som börjar gälla 2018 är ett klokt beslut som Sverige borde ta efter. Danmark har tidigare provat att införa en fett- och sockerskatt som gjorde att produkter som glass, fikabröd, färdigmat och charkvaror blev dyrare. Den fick emellertid inte danskarna att handla mindre feta och söta livsmedel. Istället valde många att […]

15 mars, 2016

Varning för kaos i demensvården, men livsstilsbehandling visar vägen

En forskargrupp varnar i tidskriften The Lancet Neurology för att kostnaderna för demens och Alzheimers sjukdom kommer att öka dramatiskt de närmaste trettio åren. De efterlyser innovativ forskning för att utveckla strategier för förebyggande vård och behandling av demens. – Gör en satsning som omfattar en förbättrad forskning allt ifrån den laborativa forskningen ut till […]

9 mars, 2016

Mindre stök i Londonskola efter 12 veckors näringstillskott

Forskning från Oxford University tyder på att barn och unga som får i sig lite fisk i kosten kan ha nytta av näringstillskott med vitaminer, mineraler, antioxidanter och omega-3-fettsyror. 196 friska skolbarn i åldern 13 till 16 år delades upp i två grupper. Hälften fick kosttillskott i form av en multivitamin-mineral plus antioxidanter och omega-3-fettsyror […]

7 mars, 2016

D-vitaminbrist förutsäger aggressiv prostatacancer

Författarna till en ny rapport om prostatacancer säger samma sak som sina kollegor om bröstcancer: Se till att patienterna får testa sin D-vitaminhalt och att eventuella brister korrigeras med tillskott. Den nya studien som utförts vid Northwestern University i Chicago, USA, visar på en stark koppling mellan lågt D-vitamin i blodet (under 75 nmol/L) och risken […]

3 mars, 2016

Bröstcancer växer snabbare vid D-vitaminbrist

Kvinnor med bröstcancer bör få sitt D-vitamin kontrollerat. Det är slutsatsen från en studie av 34 bröstcancerpatienter som nyligen publicerats i tidskriften Endocrinology. Det är känt sedan tidigare att för låg halt av solskensvitaminet gör att bröstcancertumörer växer snabbare och sprider sig lättare. Vitaminet inaktiverar genen ID1 som ökar cancerns tillväxt och spridning. I den […]

2 mars, 2016

Ju mer magnesium, desto mindre risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Ny forskning konstaterar att risken för högt blodtryck och förkalkade kranskärl minskar om vi har tillräckligt med magnesium i blodet. En forskargrupp undersökte magnesiumhalten i serum hos 1 276 personer (hälften kvinnor, hälften män) i åldern 30–75 år. Forskarna tittade bland annat på blodtryck och blodsockerhalt och skiktröntgade även studiedeltagarnas kranskärl för att ta reda på […]

1 mars, 2016

Näring allt viktigare när vi åldras

En ny rapport sammanställer forskning som avslöjar att många britter över 50 har brist på viktiga näringsämnen som ökar risken för kroniska sjukdomar. Enligt rapporten Hidden Health Challenges lever brittiska kvinnor de sista 18 åren av sina liv med nedsatt hälsa, medan motsvarande genomsnittliga siffra för män är 15 år – eller 19 procent av […]

23 februari, 2016

Parkinsonspatienter blev bra av B1-vitamin

50 personer med Parkinsons sjukdom fick B1-vitamin (tiamin) två gånger per vecka. Deras motorik, energinivå och kognitiva förmåga förbättrades efter tre månaders intag och sex av patienterna blev helt bra. Parkinsons sjukdom kännetecknas framför allt av motoriska problem – rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar – men även av trötthet och kognitiva besvär. Symtomen beror på att […]

17 februari, 2016

Vinäger en hjälp vid inflammerad tarm?

Det är inte bara salladen som mår bra av vinäger. Försök på möss med ulcerös kolit har visat att deras symtom minskade när de fick vinäger i sitt dricksvatten. Vid sjukdomen ulcerös kolit blir slemhinnan i tjocktarmen inflammerad och sårig (ulcerös). En anledning till problemet tros vara att den drabbade har för mycket av en […]

11 februari, 2016

Forskare knäcker koden till färdigmatens negativa effekter

Skadliga bakteriemolekyler i färdiglagade livsmedelsprodukter verkar kunna öka risken för hjärtsjukdom och diabetes. En brittisk forskargrupp har hittat en ytterligare orsak till varför skräp- och färdigmaten är så negativ för hälsan. Orsaken stavas PAMPs och står för ”patogenassocierade molekylära mönster” – skadliga bakteriemolekyler som finns i processad mat. De oönskade ämnena förekommer däremot inte i […]

8 februari, 2016

Inositol stärker skyddet mot ryggmärgsbråck

När gravida tar en kombination av B-vitaminerna folsyra och inositol verkar det öka skyddet mot att barnet föds med ryggmärgsbråck. Det är välkänt att folsyra minskar risken för att foster föds med neuralrörsdefekter, däribland ryggmärgsbråck. Trots det drabbas vissa barn ändå. Nu visar en ny brittisk studie vid Institute of Child Health, University College London, […]

5 februari, 2016

B3-vitamin minskar risken för hudcancer

En dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad undersökning visar att B3-vitaminet niacinamid minskade risken för att drabbas av hudcancer bland högriskpatienter i Australien. Den kliniska forskning som hittills gjorts på niacinamid har till största delen handlat om att reparera skadade ledytor som uppstått i samband med degenerativa ledsjukdomar.

4 februari, 2016

Efterfrågan på naturmedel ökar

Naturmedel i form av näringstillskott och örtpreparat har fått ett uppsving de senaste åren, en trend som är i samklang med det stora miljöintresset i samhället.

26 oktober, 2015

Kost och näring viktigt för mental hälsa

En ny dansk genomgång av effekten av antidepressiv medicin visar att risken för aggressivt beteende och självmordstankar ökar i dubbelt så hög utsträckning hos unga jämfört med vuxna. – Det beror på hjärnans utveckling. Vi vet inte säkert, men den unga hjärnan reagerar på ett annat sätt än den vuxna hjärnan, säger Danuta Wasserman till […]